+22 813 88 68

Regulamin

Regulamin księgarni internetowej Psyche – Centrum Książki Psychologicznej

www.psyche.pnet.pl, której właścicielem jest firma Soltech z siedzibą w Warszawie (kod 03-832), przy ul. Stanisławowskiej 5 m. 30

Firma została wpisana do ewidencji CEIGD 2 lutego 2020 r., NIP: 113-249-05-10, REGON: 385431977, zastępując działającą pod tym adresem przez wiele lat firmę Książki Które Pomagają Żyć.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w e-Księgarni, w tym warunki zawiązywania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, w przypadku nabywania towarów przez Kientów i innych Użytkowników.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów od e-Księgarni w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • E-Księgarnia – serwis internetowy Psyche – Centrum Książki Psychologicznej prowadzony przez firmę Soltech, działającą pod domeną www.psyche.pnet.pl za pośrednictwem którego Klient może robić zakupy.
 • Towar – produkty prezentowane w e-Księgarni. 

   

  2. Ogólne zasady sprzedaży towarów

  • Sprzedaż towarów przez e-Księgarnię odbywa się 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony www.psyche.pnet.pl

  • Księgarnia oferuje sprzedaż detaliczną książek oraz filmów na płytach DVD.

  • Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VA w wysokości odpowiednio 5% lub 23%.

   

  3. Składanie zamówień

   

  1. Klient wybiera towar z oferty e-Księgarni za pośrednictwem serwisu www.psyche.pnet.pl

      i składa zamówienie po dodaniu go do koszyka, podejmując kolejne czynności techniczne  

      w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

  2. Cena wyświetlana przy tytule jest ceną brutto, nie obejmuje ona jednak kosztów wysyłki.

  3. Koszt wysyłki jest doliczany do wartości zakupionego towaru zgodnie z wybranym

      sposobem wysyłki i pojawia się w koszyku zamówień.

  4. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie modułu „Potwierdź zamówienie”.

       Klient, składając zamówienie, zawiera z e-Księgarnią  umowę kupna-sprzedaży

      zamawianych towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia  

      zamówienia do realizacji wraz z następującymi załącznikami:

  • warunkami reklamacji,

  • warunkami odstąpienia od umowy,

  • formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

  6. Klient może zmienić lub anulować w całości złożone przez siebie zamówienie do

       momentu, dopóki zamówione towary nie zostały wysłane. Zamówienie można zmienić lub

       anulować telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  7. Klient może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu – w przypadku

      faktury  powinien wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

   

  4. Realizacja zamówień

   

  1. Przesyłki krajowe są realizowane za pośrednictwem:

  • Firmy kurierskiej Inpost

  • Paczkomatów Inpost

  • Poczty Polskiej – przesyłka polecona lub za pobraniem.

  2. Przesyłki zagraniczne są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

  3. E-Księgarnia  dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był możliwie

      najkrótszy; większość zamówień jest realizowana „z dnia na dzień” (dni robocze).

      Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu złożenia

      zamówienia przy płatności przy odbiorze, a w przypadku płatności przelewem – od

      momentu wpływu zapłaty na rachunek bankowy e-Księgarni. 

  4. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, z powodu niedostępności towaru lub

      innych okoliczności, e-Księgarnia  niezwłocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub

      drogą elektroniczną.

  5. E-Księgarnia nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub niedostarczenie przesyłki

      wynikające z podania przez Klienta niepoprawnego adresu, bądź innych błędnych danych.

   

  5. Formy płatności

   

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • e-płatność w bezpiecznym systemie, za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay 

  • karta kredytowa – za pośrednictwem systemu Dotpay 

  • przy odbiorze: należność odbierze listonosz

  • przelew bankowy na konto sklepu:

   

  Jolanta Ogonowska

  ul. Stanisławowska 5 m. 30, 03-832 Warszawa

  PKOBP 89 1020 1127 0000 1402 0041 7634

   

  6. Dane osobowe Klienta

   

  1. Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych

      uniemożliwia wykonanie usługi. Nie istnieje możliwość korzystania z serwisu oraz z usługi

      anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja usługi ze względów

     technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych Klienta. 

  2. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie do zrealizowania zamówienia, np. numer

     telefonu bardzo ułatwia kurierowi dostarczenie przesyłki.

  3. Jeżeli Klient wyrazi zgodę i zapisze się do newslettera, dane osobowe mogą być

      wykorzystane do informowania o nowościach lub promocjach.

   

  6. Reklamacje załatwiamy w ciągu 14 dni

  Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

  Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad.

   

  Tryb reklamacji

  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu należy zgłaszać podczas jej odbioru przedstawicielowi firmy realizującej dostawę, spisując odpowiednie oświadczenie (protokół).

  Wszelkie reklamacje dotyczące towarów lub zamówień prosimy kierować na:

  adres mailowy: witryna@psyche.pnet.pl lub jolantabądź dzwoniąc pod numer telefonu  +48 604 151 578. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

  Towar z wadami technicznymi należy odesłać przesyłką pocztową na adres firmy: Soltech Maciej Wesołowski, ul. Stanisławowska 5 m. 30, 03-832 Warszawa

  Nie przyjmujemy zwrotów odsyłanych za pobraniem.

  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a  jeśli będzie to niemożliwe (np. wyczerpanie nakładu), zwracamy równowartość ceny lub oferujemy inne dostępne aktualnie towary.

   

  7. Odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu)

   

  Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. W przypadku nagrań audio można dokonać zwrotu, jeśli nie zostało usunięte oryginalne opakowanie.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować e-Księgarnię  (podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną).

  Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w niniejszym regulaminie, zostaje też wysłany za pomocą poczty elektronicznej przy okazji wysyłania e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy e-Księgarnia zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-Księgarnię) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym przyszła informacja o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności e-Księgarnia dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że jest zgoda Klienta na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem. Zwrotu pieniędzy e-Księgarnia dokona niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

  E-Księgarnia  nie przyjmuje zwrotów przesłanych za pobraniem. 

  Zwracany towar klient przesyła na swój koszt.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Soltech, ul. Stanisławowska 5 m. 30, 03-832 Warszawa, www.psyche.pnet.pl

  Odstąpienie od umowy sprzedaży.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: 

   

   ___________________________________________________________________________

   

  _________________________________________ (proszę wymienić zwracane towary lub numer zamówienia) 

   

   Data zawarcia umowy ________________________________________________________ 

   

   Data odbioru towaru _________________________________________________________ 

   

   Imię i nazwisko Klienta ________________________________________________________ 

   

  Adres Klienta ________________________________________________________________ 

   

   ___________________________________________________________________________ 

   

  Data i Podpis Klienta (wymagane, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

Wydawca