+22 813 88 68

Polityka prywatności

Dane osobowe były zawsze chronione w naszej księgarni, nikt niepowołany nie miał i nie ma do nich dostępu. Dbając o dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) − wdrożyliśmy dodatkowe wewnętrzne procedury.

Administratorem danych osobowych jest firma Soltech Maciej Wesołowski z siedzibą w Warszawie (kod 03-832), przy ul. Stanisławowskiej 5 m. 30.

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa,
uwzględniając ich archiwizację (do czasu odwołania zgody), jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych,
Art. 6 "Zgodność przetwarzania z prawem").

 

2. e-Księgarnia jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada konto na naszej stronie, to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres

e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

 

3.  Dane będą wykorzystywane  do wysyłania newslettera oraz wysyłania zamówionych książek w księgarni internetowej na stronie (m.in. fakturowanie, umieszczenie danych w systemie bankowym w celu realizacji płatności). Nasz system handlowy został przez jego twórcę dostosowany do ochrony danych Klienta zgodnie z wymogami RODO.

 

4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie księgarni są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez e-Księgarnię w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.

6. Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych uniemożliwia wykonanie usługi. Nie istnieje możliwość korzystania z serwisu oraz z usługi anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja usługi ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych Klienta. 

7. W każdej chwili przysługuje Klientom księgarni  prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądanie ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

8. Informujemy, że dane osobowe Klientów nie są przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

9. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

10. e-Księgarnia ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

13. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod adresem: kontakt@psyche.pnet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

14. Aby zapewnić przyjazne działanie witryn, e-Księgarnia www.psyche.pnet.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Wydawca